Cander Fastighetsservice AB

OM OSS

Historik

1 juni 2020 drog verksamheten igång med 2 anställda mitt under den ”brinnande” Coronapandemi. Snabbt blev fastighetsskötsel och personaluthyrning två verksamhetsområden som tog fart och fler anställningar följde. I slutet av året anställdes även en snickare för att möta den stora efterfrågan från våra kunder och bygg blev det tredje verksamhetsområde.

Under 2021 tillkom ett fjärde verksamhetsområde, städ och lokalvård. Anställningarna fortsatte i hög takt i samband med att flertalet större kunder tillkommit. Många större kunder såsom privata hyresvärdar, Lilla Edets kommun, och bostadsrättsföreningar tecknades det avtal med och mot slutet av året jobbade många timanställda med snöröjning. Hösten 2021 förvärvades Färgburken, en färgbutik i Lilla Edet, in i koncernen som blev en bra inköpsavdelning till vår verksamhet.

2022 var året vi på allvar gick utanför Lilla Edets kommun och började ta allt fler kunder i andra kommuner, vilket lett till ett stort rekryteringsbehov och i slutet på året var vi 20 st heltidsanställda.

2023 bytte Cander Bemanning AB namn till Cander Fastighetsservice AB i ett steg att tydliggöra vårt fokus mot just fastigheter då bemanning och personaluthyrning står för en liten del av verksamheten.

Sommaren 2023 förvärvades Jan Åbergs Måleri AB, som ett helägt dotterbolag, Jan och 5 målare är anställda och kommer fortsätta under varumärket Jan Åbergs Måleri AB dit även målarna inom Cander Fastighetsservice AB kommer ansluta. För kunder kommer ingen skillnad att märkas och de bägge företagen kompletterar varandra bra både med olika inriktningar, kunder och i konjukturen. Med utgångspunkten i Lilla Edet och med en kundkrets i det närliggande kommunerna är det en perfekt match.

Cander Fastighetsservice AB ägs och drivs av Jonna och Richard Cander.

Vision och mission

Cander Fastighetsservice AB är din helhetsleverantör för allt som rör din fastighet.
Vår ambition är att vara en engagerad lokal partner som tillsammans med er, på ett resurseffektivt sätt förvaltar era fastigheter och värden. Då personalen är vår främsta resurs, är utveckling en centralfråga som ständigt är på agendan.
Vi växer kraftigt och har ambitionen att fortsätta göra det och vara opportunistiskt samt att ta vara på möjligheter med nya affärer. 

 

Våra kärnvärden är engagemang, lösningsorienterade, utveckling och lokalnärvaro.

Richard Cander, VD

Fastigheter
0
Lägenheter
0
Anställda
0

Bolag inom Cander koncernen​

fastigheter logga vit (1)
Cander Fastig vit/transpa